Radio Eenhoorn.


Datum :

Kerk :

Locatie :

Toelichting :

5 mei

PKN Bitgum e.o.

Marsum


12 mei

Bordenakerk

Vrouwenparochie


19 mei

CGKV

Franeker


26 mei

PKN

Nij Altoenea


30 mei

PG Terpoarte

Blessum

Hemelvaartsdag

2 juni

Verrijzenis des Herenkerk

St. Annaparochie


9 juni

PG Alde Wite

Dronrijp

1e Pinksterdag

16 juni

Vrije Evangelische Gemeente

Franeker


23 juni

MFA voorheen Open Hof

St. Jacobiparochie


30 juni

VEG gemeente

Oude Bildtzijl


De diensten zijn te beluisteren via de kabel op de volgende frequentie :

in 't Bildt : 104.1 FM

in Franekeradeel : 104.1 FM

in Menameradiel : 96.1 FM

En in heel Noord-West Friesland via de Ether op 107.5 FM