Radio Eenhoorn.


Datum :

Kerk :

Locatie :

Toelichting :

14 juli

Koepelkerk

Berltsum


21 juli

Baptistengemeente Maranatha

Franeker


28 juli

Sint Joris Tsjerke

Oosterbierum


4 augustus

VEG kerk

Oude Bildtzijl

11 augustus

RK Franciscuskerk

Franeker


18 augustus

van Harenskerk

St. Annaparochie


25 augustus

Alde Wite

Dronryp

Friese dienst

1 september

De Voorhof

Franeker


8 september


Nij Altoenea


15 september

Alde Wite

Dronryp


22 september


Nij Altoenea


29 september

Alde Wite

Dronryp

De diensten zijn te beluisteren via de kabel op de volgende frequentie :

in 't Bildt : 104.1 FM

in Franekeradeel : 104.1 FM

in Menameradiel : 96.1 FM

En in heel Noord-West Friesland via de Ether op 107.5 FM