Radio Eenhoorn.


Datum :

Kerk :

Locatie :

Toelichting :

17 februari

Vrije Evangelische Gemeente

Franeker


24 februari

Sixtuskerk

Sexbierum


3 maart

PKN Ried/Skingen

Skingen

10 maart

Gideonkerk

St. Anna

17 maart

PKN Hervormd

Winsum

24 maart

Protestant

Menaam


31 maart

PKN Bitgum e.o.

Bitgummole

Frysk talich

7 april

Johanneskerk

Tzum


14 april

N.N.B

N.N.B


19 april

Sixtuskerk

Sexbierum

Goede Vrijdag , aanvang 19.30

21 april

Baptistengemeente Maranatha

Franeker

1e Paasdag

28 april

PKN Ried/Skingen

Zweins

De diensten zijn te beluisteren via de kabel op de volgende frequentie :

in 't Bildt : 104.1 FM

in Franekeradeel : 104.1 FM

in Menameradiel : 96.1 FM

En in heel Noord-West Friesland via de Ether op 107.5 FM