Radio Eenhoorn.


Datum :

Kerk :

Locatie :

Toelichting :

22 september


Nij Altoenea


29 september

 Alde Wite

Dronryp


6 oktober

De Voorhof

Franeker


13 oktober

Koepelkerk

Berltsum


20 oktober 

PKN

Sexbierum


27 oktober

Protestantse gemeente

St. Jacobiparochie


3 november

PKN

Bitgum


10 november

PKN gemeente

Dongjum


8 september


Nij Altoenea


17 november

Gereformeerde kerk

Winsum


24 november

Vrije Evangelische gemeente

Franeker

De diensten zijn te beluisteren via de kabel op de volgende frequentie :

in 't Bildt : 104.1 FM

in Franekeradeel : 104.1 FM

in Menameradiel : 96.1 FM

En in heel Noord-West Friesland via de Ether op 107.5 FM