Kerkdiensten.

Vanaf 1 januari 2023 zijn er niet meer iedere zondag erediensten in de Bordena Kerk.
Vanaf nu zijn er in principe erediensten éénmaal per twee weken. De kerkelijke
feesten en bijzondere diensten blijven we natuurlijk wel vorm geven in de eredienst.
Hierdoor kan het voor komen dat er nog wel eens erediensten zijn op achtereen
volgende zondagen.


Diensten in Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie op de zondagen dat er
in de Bordena kerk geen diensten zijn

 Diensten Zorgcentrum het Bildt