Heropening Kerk.


Heropening Bordenakerk Vrouwenparochie

Na een jaar van ingrijpende restauratie is de kerk op vrijdag 20 maart 2015 feestelijk geopend.
Vrijdag 20 maart was er om 16:00 uur de officiële opening voor genodigden, de subsidie verleners en de bouwaannemers.
Fondsen en Stichtingen:
 Dorpsbelang Froubuurt
 Gemeente het Bildt
 Stichting Bildtse Belangen.  
 Maatschappij van Welstand, Amersfoort
 Van Heloma Stichting, Sint Johannesgea
 M.C. de H. Fonds, Amsterdam
 Stichting Nationaal Restauratiefonds, Hoevelaken
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
 Provincie Fryslân, Leeuwarden
 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland. 

Hoofdaannemmer: Bouw en restauratiebedriuw Sytse Douwe van der Vegt BV
      Onderaannemers: Stucbouw
 Lanting schilders
 Steenhouwerij de Vries
 Hankel’s  technisch bedrijf, bliksemafleiders 
 Hoekstra bedrijfhygiëne 
 Hendrik  de Jong,  Archeologisch wurkferbân
 Gebroeders Swierstra , grondwerk
 Art Decor Meester-schilder restaurateur, Randolph Algera  
 Bakker en Timminga , orgelrestaurateur
 Eringa verhuur,  geluid
 Dirk Leistra, metaalsmid 

Het openingsverhaal ging over de historie van de kerk die gebouwd is in 1670, de geschiedenis leert ons dat deze kerk door de jaren heen altijd subsidies heeft aangevraagd voor onderhoud van zowel het gebouw als van de geestelijke zorg (priester, dominee) van de Staten van Friesland. Deze is ook altijd gehonoreerd, doch heeft het nu heel lang geduurd voor we aan deze restauratie konden beginnen.
De kerk is heel mooi geworden, heeft een lichtere kleur, de pilaren en balk onder het orgel is gemarmerd door meester-schilder Randolph Algera van Art Decor 
Het is een juweel van een kerk geworden!

De kerk is gewijd aan Onze Lieve Vrouwe (Maria).
Dat wij de kerk weer met liefde en zorg mogen gebruiken, de wethouder gaf de suggestie mee de kerk als trouwlocatie te gebruiken.

Zaterdag 21 maart was de kerk van 13:00 tot 17:00 uur open voor iedereen!
Er kwamen wel zo’n 250 mensen van hier en uit buurtgemeenten en ver daar buiten. Het was een gezellige middag, mensen ontmoeten elkaar in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje.
Veel complimenten en felicitaties hebben wij als kerkenraad in ontvangst mogen nemen.   
Zondag 22 maart was om 09:30 uur een feestelijke dienst met als voorganger Ds. H. Altelaar met medewerking van ons korps Burdine. 
Door de akoestiek werd de mooie muziek van Burdine als ware de kerk in gedragen. Een dienst waar ook de liefde centraal stond.
Een volle kerk ook veel gasten uit onze buurtgemeenten. Een sfeervolle afsluiting!

Iedereen bedankt voor de belangstelling en de medewerking aan de mooie opening van onze Burdinekerk, het was geweldig! 

Gerke Hofstra