Kerstviering 2015


De builders en de zondagschool waren dit jaar van plan om een hele andere kerst dienst te organiseren dan de voorgaande jaren. We hadden bedacht om een kerstspel te doen. Dit kerstspel was over de hele dienst en de dienst was dus eigenlijk onderdeel van het toneelstuk.De hele kerk was omgetoverd tot herberg en er waren zelfs echte schapen aanwezig.Het hele kerstverhaal werd gespeelt en zo kwamen, Jozef, Maria, Herders en de drie wijzen langs in de herberg.De hele kerk deed enthousiast mee als gasten en daar waren wij ook heel blij mee. We willen daarom ook iedereen bedanken voor het actieve meedoen tijdens te dienst. We hebben met zijn allen veel gezongen onder de mooie muziek van Jan Zwart. We hebben dit kerstspel niet alleen gemaakt en willen daarom een paar mensen bedanken. We willen Dominee Altelaar bedanken voor de hulp tijdens de dienst en de repetitie.Verder willen we Meneer van der Wal bedanken voor de schapen.Ook Vera willen we bedanken voor het geluid, ze was er elke repetitie bij om ons te helpen met het geluid en ook tijdens de dienst heeft ze dit super gedaan.En de diaconie voor de catering tijdens de dienst en de hulp tijdens de repetities.Em Herbert van der Meer die het hele decor heeft gemaakt.Verder iedereen die heeft geholpen tijdens de dienst.Wij vonden het een geslaagde dag en hopen ook dat iedereen dat zo vond.Voor foto’s zie Foto album