Agenda gemeente avond

Agenda van de gemeenteavond gehouden op 25 april 2016 in de Bordenakerk te Vrouwenparochie

Opening door Gerke Hofstra

Mededelingen

Notulen gemeenteavond   van 11 mei 2015

Jaarrekening kerkvoogdij  2015  en mededelingen kerkvoogdij

Jaarrekening diaconie  2015  en mededelingen diaconie

Evaluatie restauratie

Gemeentezaken:  

Pauze

Tineke Eenling vertelt  over Dorcas, de vroegere vrouwenvereniging van de Hervormde gemeente en over de verandering in de maatschappij  en in het  kerkewerk.

Sluiting door Gerke Hofstra