Kerkdiensten.


Datum :

Tijd :

Voorganger :

Toelichting :

Organist :

5 mei

09:30 uur

Ds G Wessels



12 mei

09:30 uur

Ds H Altelaar



19 mei

09:30 uur

Mevr A Stork



26 mei

09:30 uur

Ds D Lof



30 mei

09:00 uur

Mevr M Gort-Terpstra

Hemelvaartsdag Gezam in HK VRP


juni

09:30 uur

Ds H Altelaar



juni

09:30 uur

Ds F Breukelman

1e Pinksterdag


16 juni

09:30 uur

Dhr JW den Besten

Boerderij/Tentdienst


23 juni

09:30 uur

Dhr H van Egmond


30 juni

09:30 uur

Dhr T Dorrepaal



juli

09:00 uur

Dhr Sj vd Meulen



14 juli

09:30 uur

Mevr M Gort-Terpstra

Gezamelijke dienst in HK VRP