Contact.


Bordenakerk :


Kerkplein 2      9077SV  Vrouwenparochie

Voorzitter :


Gerke Hofstra - g.hofstra@agroweb.nl - 06-20115442

Voorzitter kerkrentmeesters college :Gerard Jongsma - 0518-403240 - Bank rek : NL94RABO00181205033

Restauratie orgel Bordenakerk - Bank rek : NL33RBRB8806415069

Ouderling :


Laas Bonnema - laasbonnema@gmail.com - 06-50286468

Scriba :


Ina Braaksma - braaksmavdwal@gmail.com - 0518-401654

Diaconie :


Ida Blokland - idablokland@ziggo.nl - 0518-419907

Sippie de Jong - sippiedj@gmail.com - 0518-402922

Bank rek : NL67RABO00152738444

Redactie Bordena Nijs :Anita Blonk - redactie@bordenakerk.nl - 0518-419466

Bank rek voor Bordena Nijs - NL83RBRB0827916043

Website : 


JP Blonk - website@bordenakerk.nl - 06-20948697