Bevestiging ambtsdragers


Bevestiging ambtsdragers Pinksterzondag 15 mei 2016
Als diaken wordt bevestigd mevrouw Ida Blokland Westra, een welkome aanvulling voor onze kerkenraad.

Ook worden zittende ambtsdragers herbevestigd. 

We hopen er een mooie dienst van te maken samen met onze voorganger Henk Altelaar! Een Pinksterdienst ter ere van de verjaardag van de kerk, maar ook het werk van de kerk met onze mensen die  activiteiten organiseren om ons kerkgemeenschap levend te houden. Een dienst met gemeenschapszin waar in we elkaar kunnen feliciteren met een kerk die bloeiende is!Gerke Hofstra