Herinnering bijdrage Solariditeitskas 2017
Vorige  maand  oktober  hebben  we  een brief  opgenomen in het  Bordena Nijs  over bijdrage  Solariditeitskas . Nog  niet iedereen  heeft zijn/haar  bijdrage  overgemaakt. Misschien  bent  u  het  vergeten.  Daarom  even deze  herinnering. . Als  belijdend  lid  vragen  we  om uw  bijdrage  van € 10 over te maken  op  rekeningnummer NL94RABO0181205033  tnv Bordenakerk en of  Hervormde Kerk   met vermelding "Solariditeitskas 2017".

Met  vriendelijke  groet de  kerkenraad.

De  brief  gemist, dan stuur  ik u deze graag nog  even  per mail toe. Graag dan even bericht aan laasbonnema@gmail.com.