Mededeling kerkeraad.

over de gemeente op  zondag 25 maart.
Plaats: Bordenakerk Vrouwenparochie

De kerkenraad wil u graag  op zondag 25 maart a.s  na de dienst onder het genot van koffie met wat lekkers even op de hoogte houden over de stand van zaken van onze gemeente. De kerkrentmeester zal  ook de jaarrekening toelichten. Uiteraard kunnen hier dan ook vragen over worden gesteld. Ook zal de diaconie verantwoording afleggen  over bestedingen en inkomsten . Verder zal ons gemeentewerk worden toegelicht.  Heeft u nog goede ideeën dan is er in deze bijeenkomst  gelegenheid voor. Ook kunnen er vragen worden gesteld over ons gemeente zijn.

Namens de kerkenraad
Laas Bonnema

Met  groetnis

Laas Bonnema
06 50286468